Disclaimer

Maximientje is een merk- & handelsnaam die wordt gevoerd door Zippy4Kids, gevestigd te Amstelveen.
Op alle overeenkomsten met Zippy4Kids zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Zippy4Kids van toepassing.
De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Voornoemde voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website van Zippy4Kids en wel onder de volgende link:

http://www.maximientje.nl/algemenevoorwaarden.pdf